Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Kata Kata mutiara bahasa sunda pilihan!

by Kustian , at November 01, 2015 , have 0 komentar

kata-kata mutiara bahasa sunda merupakan kata-kata yang mengandung nilai moril yang dapat memberikan kesan nilai yang positif dalam kehidupan. Makna yang terkandung di dalamnya dapat memberikan semangat untuk kita, agar lebih percaya diri dalam menempuh hidup.

Nah, kata-kata mutiara ini akan disajikan dalam bahasa sunda. Bahasa sunda sendiri merupakan salah satu bahasa daerah yang cukup populer di indonesia. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan bahasa yang satu ini. Bahasa yang yang banyak digunakan di daerah jawa barat.

Dibawah ini adalah kumpulan kata-kata mutiara dalam bahasa sunda, dari mulai kehidupan, percintaan, hingga motivasi penyemangat pilihan yang telah kami siapkan khusus untuk anda!


Kumpulan kata-kata mutiara bahasa sunda

Kumpulan kata-kata mutiara bahasa sunda

Langsung saja berikut kata-kata mutiara bahasa sunda yang mudah-mudahan dapat memberikan nilai yang positif yang dapat membantu dalam membangun motivasi kepada diri kita masing-masing.

Kata mutiara bahasa sunda"Tong tunjukeun rasa kesedihan, karna urang teu pernah nyaho, bahwa sahiji jalma bakal resep lantaran saukur ningali urang seuri."
"Tong jadikeun hirup pinuh rasa kesedihan, ambekan, jeung rasa sebel, lantaran rasa nyeri nu harita, ti mulai ayena hayu urang sami-sami mulai kahirupan anu anyar."
"Pikeun ningali nu ku urang dikanya'ah mangkat jauh ninggalkeun, tong terus di pisedihan, mun kitu urang bakal ngarasa kalengitan jeung poho yen diri urang oge sabenerna teh berarti."
"Tong hilaf, bisa jadi anu diluhur piken milih nu paling alus pikeun urang. Masihan solusi di setiap masalah, kasedihan, jalan, jeung bahagia nu bakal hadir ka hareupna."
"Mun urang bisa bersyukur ikhlas, urang bakalan teu pernah ngarasa sedih misalkeun boga kakurangan. Tapi, mun urang loba ngeluh, rasa kasusahan eta bakalan nambahan terus."
"Rasa nyeuri nu paling karasa, nyaeta nu teu bisa ditingali tina mata. Rasa sedih anu paling nyeuri nyaeta, anu teu bisa di ucapken pake kata-kata."
"Teu aya jalma di dunya nu hirup tanpa kasedihan. Kabeh jalma ge pasti bakalan boga rasa sedih. Tapi, tina rasa sedih eta urang kudu bener-bener bisa bangkit."
"Hirup ieu pilihan, naon wae anu nyien anjeun ngarasa sedih, tinggalkeun! Tapi sabalikna, naon wae eta anu nyien anjeun ngarasa bahagia, entong pernah di lepaskeun."
"Candak pelajaran dina masa lalu, tinggalkeun rasa kasedihan. Entong bere jalan si belenggu kasedihan, pikeun nutup jalan urang nuju kabahagiaan engkena."
"Panto kabahagiaan terus bisa kabuka di hareup mata, tapi kadang teu ku urang tinggali, lantaran panto kasedihan di hareup eta, katutup ku rasa sedih harita."
"Misalkeun aya jalma anu nyeng-nyeurikeun anjeun, entong ngarasa sedih teterusan. Sabab nu diluhur bakalan terus masihan jalan piikeun anjeun."
"Kumaha maneh arek nyaho bisa sukses mun maneh sorangan can nyoba? Kumaha maneh arek nyaho pikeun menang pagawean nu anyar, mun maneh sorangan can nyoba? Saha nu nyaho coba? Jadi mun arek sukses urang kudu nyokot jalan pertama heula, nyaeta nyoba!"
"Di dunya ieu pikiran urang nu mantak nentukeun sagala langkah urang ka hareupna. Pola pikir urang bener-bener nentukan hirup urang. Jadi, mun urang terus-terusan ngalakukeun hal anu buruk, coba tebak? Kira-kira engke ka hareupna hal buruk naon nu bakal kajadian?"
"Musuh anu paling bahaya di dunya, nyaeta ngarasa sien jeung bimbang. Nah sedangkeun babaturan anu paling setia, nyaeta keyakinan jeung kabaranian urang."
"Belajar nyaeta proses nu tadina teu nyaho jadi nyaho, nu tadina salah jadi bener. Lewat proses anu panjang mari urang sadaya berjuang supaya jadi jalma anu lewih hade nu lewih berpotensi jang maju."
"Ngan saukur jalma-jalma anu bodo, nyaeta anu tetep masih keneh ngulang-ngulang kasalahan nana dua kali berturut-turut."
"Ulah daek nu ngarana kagagalan ngarampas impian jeung sagala cita-cita urang sadaya. Abdi belajar tina kagagalan, abdi bisa rada pinter lantaran abdi pernah gagal."
"Kagagalan masa lalu teh nyaeta pelajaran anu paling berharga, nu mantak engke akhirna bisa jadi ka suksesan urang ka hareupna."
"Ulah gawe samata-mata karna duit, tapi resepkeun jeung lakukeun weh pagawean eta. Maka bisa jadi ka jayaan eta milik urang."
"Ulah daek nyerah, karna urang sabenerna encan tentu eleh, saencan berjuang jeung ngarasa cape jeung nyerah."
"Coba sisa keun waktu saetik weh, pikeun urang bersukur hal-hal anu urang boga tina hirup ieu, coba hargaan! Nah, insya allah urang pasti bakal kapanggih semangat anyar ajang ngacapai cita-cita urang."
"Gagal sakali lain artina gagal saterusna?! Belajar tina kagagalan, tong jadikeun masa lalu urang pikeun jadi hambatan tina nga-wujudkeun impian jeung harapan urang."

Baca juga:

Entos sakitu waae parantos riet nulisna, insya allah bersambung. Keu abdi terusken (update) dei kata kata mutiara bahasa sundana, moga-boga katampi ku sadayana. Nuhun parantos datang ka blog putrasunda.com hatur nuhun.Kata Kata mutiara bahasa sunda pilihan!
Kata Kata mutiara bahasa sunda pilihan! - written by Kustian , published at November 01, 2015, categorized as Kata mutiara sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com