Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Carita Pondok Sunda "Gambar Apakah Ini?" Bikin Ngakak..!

by Tiy4ns , at April 22, 2016 , have 0 komentar

Carita pondok lucu sundaAya saurang guru anyar pangawakana rada bahenol, sebut weh ngaranna bu cucum. Manehana karak pertama kali ngajar barudak sakola SD. Saencana manehna ngajar budak TK di desa sabelah, tapi di pecat ku lantaran lamun nga-gambar tara bener. Oh nya, manehna oge dagang cilok karet sagala pikeun gawe sampingan di imahna.

Nah, dina hiji dinten di papan tulis bu guru coba nyieun gambar buah apel, bari ngabalikeun awakna anu numayan rada bahenol eta, teras bu guru cucum nanyakeun ka barudak: "Cing sebutkeun gambar naon ari iye teh bararudak?"


Barudak cararicing sakedeng merhatikeun hela gambarna anu rada acak-acakan. Tos eta, sarentak barudak ngajawab "Gambar bo-ol meren bu..!" Ngadenge jawaban ti barudak anu rada polos, teras wae bu guru ngarasa sedih, ngarasa dipoyokan, ceurik kawas ngarasa di ejek.

Bari ceurik bu guru lumpat nuju ruangan kapala sakola ngalaporkeun kalakuan murid-muridna. Ningali bu guru anu bari ceurik, tangtu wae kapala sakola langsung indit nyamperkeun ka kelas, teu poho manehna bari nyandak panggebug.

Bari emosi sabari nakolkeun panggebug ka meja, kapala sakola nyararekan sakabeh murid-murid anu aya diruang kelas eta. "Maneh wani-wanina ngejek bu guru! Naon anu maneh lakukeun teh, ngomong teu sopan! Ngejek-ngejek guru..!"


*PLONG* weh ruangan kelas jadi ngadadak jempling, sepi, kawas kuburan nu aya di leuweng. Bararudak ngaharuleng murungkut sieunen ku sabab ambekna kapala sakola nu nyandak panggebug.

Pa kapala sakola bari molotot ningalikeun bararudak, teras ngaliek ka arah papan tulis, manehna makin rewas deui pas ningali aya gambar dina papan tulis:


"Aduh-aduh.. Ari maraneh teng-teingan pisan dak, mani wani pisan ngagambar bo-ol sagala dina papan tulis, KETERLALUAN..!!!" Prak..! bari nakol panggebug deui ka bangku. (END)

Baca oge:
Carita pondok (Carpon) bahasa sunda lucu!
Kumpulan Humor Bahasa Sunda Lucu!Tiy4ns
Carita Pondok Sunda "Gambar Apakah Ini?" Bikin Ngakak..! - written by Tiy4ns , published at April 22, 2016, categorized as Bobodoran sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com