Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Contoh Cerita Sasakala Tentang Danau Toba Bahasa Sunda

by Kustian , at 11:40:00 AM , have 0 komentar

Pada kesempatan kali ini kembali saya sediakan contoh cerita sasakala lagi, tentu saja seluruh artikelnya akan ditulis menggunakan bahasa sunda. Kali ini dengan judul "Sajarah legenda danau toba". Mudah-mudahan saja artikel sasakala bahasa sunda ini dapat bermanfaat bagi anda khususnya para pelajar.

Danau yang terletak di sumatera utara ini memang mempunyai daya tarik yang luar biasa, danau ini juga sekaligus menjadi icon dari propinsi tersebut. Danau toba mempunyai sejarah, dan berikut adalah cerita sejarahnya.

DANAU TOBA
(Contoh cerita sasakala bahasa sunda)


Contoh Cerita Sasakala Tentang Danau Toba Bahasa Sunda
Image - source

Di wilayah sumatera, aya hirup saurang petani anu getol pisan midamelna. Manehna hirup sabatang kara, saban dinten manehna didamel nga-garap ladang sarta milarian lauk kanggo nyumponan kaperluanna sapoe-poe.

Dina hiji dinten patani eta indit ka hiji walungan nu caket sareng imahna, manehna boga maksud rek neangan lauk kanggo deungeun sangu. Anjeuna nyandak hiji pancingan, eupan, sarta wadah lauk. Manehna langsung nuju ka walungan. Sanggeus neupi ka walungan, petani eta teras langsung ngalungkeun pancingan na.


Bari mancing, petani eta ngado'a, “Ya alloh, mugi-mugi abdi tiasa menang lauk anu seueur poe ayena." Sapertos ngado'a, pancing anu dialungkeuna tadi, langsung endag-endagan. Manehna geura metot pancinganna. Petani eta bungah, kusabab lauk anu dibeunangkeuna mani ageung pisan sarta alus.


Nanging, petani eta rewaseun, saprak ningali lauk anu ditewakna eta tiasa ngomong, kie cenah saur laukna: “Abdi ulah didahar pa! Sawios kajen abdi tetep hidup” ceuk lauk eta.

Teu mikir panjang deui, petani eta langsung nyeburkeun laukna ka jero cai deui. Sanggeus mulangkeun lauk ka jero cai, petani makin rewaseun, kusabab lauk eta barobah jadi hiji awewe anu kacida geulisna.

“Ulah sieun pa, abdi moal nganyenyeri anjeun” Saurna. “Saha anjeun ieu? Lainna anjeun ngan sa-ukur lauk?" Taros petani. “Abdi sabenerna saurang putri anu dikutuk, margi ngalanggar aturan di karajaan” tembalna.

"Hatur nuhun, anjeun atos ngaleupaskeun abdi ti kutukan ieu. Pikeun imbalanna, abdi daek dijadikeun istri ku anjeun.” Saur putri eta.


Nanging, aya hiji larangan anu kedah dijaga, nyaeta petani eta teu menang nyaritakeun asal-usul putri nu asalna ti sa-ekor lauk, lamun cenah jangji eta dilanggar, mangka aya petaka dahsyat anu datang.

Sanggeus babaraha lami manehna akhirna nikah, sarta ngabogaan hiji anak lalaki. Budakna mani ganteng pisan sarta kuat, nanging aya hiji kabiasaan anu aneh. Nyaeta manehna terus ngarasa lapar wae, sarta teu pernah ngarasa wareg. Sadaya jatah kadaharan anu aya, beak didaharna.

Dugi hiji dinten, anak petani eta di titah ku indungna pikeun nganteurkeun kadaharan kanggo bapana nu keur nuju didamel disawah. Nanging, dijalan sadaya kadaharan anu kuduna kanggo bapana didahar beak ku manehna.

Sanggeus eta, anjeunna kasarean dina hiji gubug. Dilain tempat, bapana nungguan kadatangan anakna. Margi henteu bisa nahan lapar sarta aus, mangka manehna langsung nyusulan ka imah.

Di tengah lalampahan na, petani eta ningali aya anakna nu keur sare di gubug. Petani eta langsung ngahudangkeun anakna. “Hey, hudang! Bari ngajorowok.

Sanggeus anakna hudang, petani eta langsung nanyakeun kadaharanna. “Mana kadaharan ajang bapa?” Ceuk patani. “Entos beak didahar”, tembalan si anakna.


Kusabab kesel, petani eta langsung nyarekan anakna. "Anak henteu nyaho diuntung! teu nyaho diri! Dasar anak lauk!" Ceuk si petani, teu nyadar atos ngucapkeun pantangan nu diulahkeun ku pamajikan na.

Sanggeus patani ngucapkeun omongan eta, teu lila oge anak sarta pamajikan na langsung ngaleungit. Dina urut titincakan suku anakna, ujug-ujug aya cai anu nyembur ageng pisan.

Cai eta ngaluap luhur sarta nyieun hiji telaga. Sarta ahirna jadi hiji danau. Nah, danau eta nu ahirna anu disebut Danau Toba teh.


Nah demikianlah contoh carita sasakala dengan judul asal muasal atau legenda danau toba. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anda para pelajar yang akan membuat cerita sasakala dengan menggunakan bahasa sunda.

Contoh Cerita Sasakala Tentang Danau Toba Bahasa Sunda
Contoh Cerita Sasakala Tentang Danau Toba Bahasa Sunda - written by Kustian , published at 11:40:00 AM, categorized as Dongeng sasakala , Dongeng sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com