Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

10 Kata Bijak Sunda Tentang Kehidupan "Sebelum Mengeluh"

by Kustian , at 3:20:00 PM , have 0 komentar

Putrasunda.com - Kata bijak sunda tentang kehidupan - Dina ngajalan keun kahirupan di dunya ieu, tangtuna urang pernah ngalaman naon eta rasana kagagalan tina hirup. Kadang oge urang ngarasa putus asa, ngeluh, jeung asa teu pararuguh dina nalika ngajalankeun kahirupan ieu.

10  Kata bijak bahasa sunda tentang kehidupanInget lur, kana roda kahirupan nu terus muter ieu. Kadang urang aya dihandap, kadang oge aya diluhur. Nah, ku sabab kitu, sateu acan urang terus-terusan ngarasa ngeluh atawa ngarasa putus asa cobi baca 10 kata bijak bahasa sunda kahirupan dihandap ieu, nu mudah-mudahan tiasa nyieun semanget urang balik deui.

Kata Bijak Sunda Kehidupan sebelum kita mengeluh


10 Kata Bijak tentang kehidupan Sunda "Sateu Acan Urang Ngarasa Mengeluh"

1. Sateu acan urang ngeluh ku sabab ngarasa teu boga nanaon, coba pikir keun ka jalmi-jalmi nu sok menta-menta di jalanan.
2. Dinten ieu, sateu acan urang nyesel naroskeun omongan anu kurang sae, cobi pikir keun ka salah sahiji jalma anu teu tiasa naros sama sekali.
3. Seteu acan urang ngeluh ka ka-emaman nu rek ku urang emam, coba pikir keun ka marenehana, jalmi-jalmi anu teu pernah boga ka emamam pikeun di emam.
4. Sateu acan urang ngeluh ku sabab ngarasa diri paling buruk, cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu aya ditingkat paling buruk dina kahirupana.
5. Sateu acan urang ngeluh ka pamajikan atawa salaki urang, cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu terus-terusan mohon menta jodo ka gusti alloh.
6. Saencan urang ngeluh ka imah urang anu kotor, ku sabab teu aya pembantu nu nga-bersihkeuna. Cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu hirup di jalanan nu cicing di gubug.
7. Poe ieu, sateu acan urang ngeluh ka kahirupan anu keur dijalan ayena. Pikir keun ka jalmi anu tos pupus tihela, yen pahahal umurna lewih ngora ti urang.
8. Sateu acan urang ngarasa ngeluh ka bararudak (anak-anak) urang, pikir keun ka jalmi anu mandul, nu hoyong pisan bogaeun anak. 
9. Sateu acan urang nunjukeun panangan jeung terus-terusan nyalahkeun diri sorangan. Cobi inget! Yen teu aya jalmi saurang oge, anu luput tina kasalahan atawa dosa.
10. Seteu acan urang ngarasa cape jeung ngarasa ngeluh ka pagawean anu keur ku urang lakukeun, cobi pikirkeun ka marenehana nu nganggur, jalmi-jalmi nu cacat, nu ngahareupkeun boga pagawean siga urang.

Mungkin sakitu wae pikeun 10 kata bijak bahasa sunda tentang kehidupan-na. Mudah-mudahan bisa nyieun urang makin semanget deui dina ngajalankeun kahirupan ieu. Ulah gampang nyerah atawa ngeluh, jeung terus-terusan ngarasa putus asa. Kudu tetep semanget! Hatur nuhun.

10 Kata Bijak Sunda Tentang Kehidupan "Sebelum Mengeluh"
10 Kata Bijak Sunda Tentang Kehidupan "Sebelum Mengeluh" - written by Kustian , published at 3:20:00 PM, categorized as Kata bijak sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com