Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

16 Ungkapan Kata Cinta Indah Bahasa SUNDA Untuk Pacar!

by Kustian , at 5:24:00 PM , have 0 komentar

Dengan ungkapan lewat kata-kata dengan bahasa sunda dibawah ini, mudah-mudahan dapat sedikit memberikan motivasi kepada diri kita sendiri tentang rasa cinta yang kita miliki terhadap seseorang yang kita miliki ataupun pernah kita cintai.Ungkapan kata-kata cinta ini ditulis secara manual, dan mudah-mudahan dapat menghibur para pembaca setia blog purasunda.com. Silahkan disimak, dan silahkan gunakan sesuai kebutuhan ungkapan kata-kata cinta bahasa sunda dibawah ini.

16 Ungkapan Kata-kata Cinta Indah Bahasa SUNDA Untuk Pacar!


16 Ungkapan Kata-kata Cinta Indah Bahasa SUNDA Untuk Pacar!

1. CINTA...moal datang lamun tau aya patepangan, moal cios lamun teu aya kajujuran, moal langgeng lamun teu aya kasatiaan, moal endah lamun teu aya pikanyaah. 

2. Saban jalmi benten beda pikeun ngungkapkeun rasa cintana. Anjeun kedah ngahargaan nana, nanging lain hartina anjeun kedah resep ka sadayana.

3. Mimiti awal tina cinta nyaeta ngantep jalmi anu ku urang reseup jadi dirina sorangan, sarta henteu ngarobahna supardos barobah jadi kaayaan nu dipikahayang ku urang. Lamun henteu, urang ngan bakal ningali pantulan diri urang sorangan di manehna.

4. Hiji perkawis peryogi anu penting dina cinta, ulah bikeun ruang di hate urang pikeun hiji jalma anu teu daek cicing di jerona.

5. Perkawis hal anu sesah dina hirup ieu nyaeta "ningali jalmi anu ku urang resep tapi manehana malah reseupen ka batur.'

6. Saha wae jalmina pasti tiasa nyampeurkeun atawa ngajauh tina kahirupan urang. Nanging urang kedah nyaho, yen kenangan ti manehna bakal tahan salamina dina jero hate. 

7. Peryogi butuh kapercayaan dina rasa cinta, kusabab cinta teh gaduh kakuatan pikeun nganyenyeri. Nanging cinta oge, moal pernah ngantep rasa nyeri eta lumangsung salamina.

8. Papisah emang nyieun cai panon urang kaluar, sabab kenangan alus jeung jore teu pernah kantos tiasa urang popohokeun kitu wae.

9. Sabot patepang ka hiji jalma anu tiasa masihan kabagjaan jiwa pikeun diri urang, pasihkeun ruang dina jero hate urang, pikeun anjeuna.

10. Sakapeung urang kedah nyerah, lainna ku sabab cape nyobian. Nanging, margi ahirna anjeun sadar yen aya perkawisna anu teu tiasa dipaksakeun, nyaeta rarasaan CINTA.

11. Seueur perkawis anu sesah dipahaman sarta kadang teu tiasa urang panggihan jawaban na. Sepertos rarasaan cinta, anu ngan urang hungkul peryogina nu PERCANTEN.

12. Anjeun moal pernah terang lamun anjeun bade makareseup hiji awewe, Nanging lamun waktuna eta datang, sambut anjeuna sarta ulah sawios anjeunna mios kitu wae.

13. Rarasaan cinta dimulai ti panon, Janten lamun anjeun cobi nutupan panon ti jalmi anu anjeun pikacinta, cinta teh tiasa barobah jadi tetesan cipanon nu teras kantun cicing di jero hate anjeun.

14. Sanes LAUT ngaranna lamun caina teu aya ombakna, sanes CINTA ngaranna lamun rarasaan HATE can pernah nyeri.

15. Abdi hoyong mikacinta anjeun pikeun cara anu sederhana, nyaeta kalawan kecap anu teu sempet diucapkeun kayu ka seune, anu ngajadikeunna lebu. Isyarat anu teu sempet ditepikeun awan ka hujan, anu ngajadikeunna teu aya.

16. Bogaan " HATE " anu teu kantos mikangewa, ngabohongan, nganyenyeri, sarta bales dendam, " SEURI " anu teu kantos pudar, jeung hiji " CINTA " anu teu kantos lekasan.

Nah demikianlah, seperti biasa lain kali akan kita lanjutkan kata-kata cinta bahasa sundanya, sekian tentang 16 Ungkapan Kata-kata Cinta Indah Bahasa SUNDA Untuk Pacar! Semoga bermanfaat dan terimakasih atas waktunya. Eng.. ing.. eng!

16 Ungkapan Kata Cinta Indah Bahasa SUNDA Untuk Pacar!
16 Ungkapan Kata Cinta Indah Bahasa SUNDA Untuk Pacar! - written by Kustian , published at 5:24:00 PM, categorized as Kata cinta sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com