Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Curhat! Belajar Ngojay Sareng Bu Guru, Euy!

by Kustian , at September 16, 2016 , have 0 komentar

"Belajar Ngojay Sareng Bu Guru"


Pa guru : "Kunaon maneh din, ngome-ngome ceuli wae?"
Udin : "Ka-asupan cai pa, basa tadi diajar renang jeung bu guru rina."
Pa guru : "Matak nu baleg atuh, ari ngojay teh din.."
Udin : "Atuda, udin di leleupkeun ku bu guru pa, lain ngojayna nu teu baleg mah." 

Pa guru : "Naha lain ngajarkeun, ngadon ngalelepkeun bu guru teh."
Udin : "Pan bu guru teh ngojay, tah uing nyelam nunuturkeun bujurna, apekteh kapanggih, nya dileuleupkeun weh uing teh pa."

Pa guru : "Aih.. Aih.. Ari maneh sateh belegug. Eh din, ngomong-ngomong bodas teu bujur bu guruna? 
Udin : "Bodas pa, pinuh ku hapur..!" 

"Aya Semah"


Semah : “Punten, araya jelemana kitu nya?”
Pribumi : “Aih, araraya, mangga kalebet!”
Semah : “Punten, pa? Abdi bade tumaros, ari bumina Pa Ibro teh ieu kitu?”
Pribumi : "Sumuhun, abdi saderekna. Aya kaperyogian naon kitunya?” 


Semah : “Ah, teu aya nanaon pa, ngan hoyong terang bae rupa saderek ibro teh ning sarua hidengna gening nya.”
Pribumi : “Ontohod teh siah!” 

"Jamu Kuat"


Guru : “Yu, aya jamu kuat teu?” 
Tk Jamu : “Aya, Pa. Malih ieu mah husus keur barudak sakola, anu kurang daya nangkeupna, khusus dina Pelajaran Matematka.“

Guru : “CkK, ckK, ckK.. Sae yeh jamuna. Tina naon ramuanna?”
Tk Jamu : “Sami wae, tina akar-akaran pa. Namun ieu mah diramuna, tina ramuan AKAR KUADRAT." Curhat! Belajar Ngojay Sareng Bu Guru, Euy!
Curhat! Belajar Ngojay Sareng Bu Guru, Euy! - written by Kustian , published at September 16, 2016, categorized as Bobodoran sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com