Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Ma Odah Tukang Pesbukan Vs Ujang Karbit Naek Ojeg!

by Kustian , at 9:49:00 PM , have 0 komentar

Dina hiji poe, aya si ujang karbit, pamuda asal desa sebrang bade indit ka pasar, lantaran di titah ku indungna. Kaparengan di pangkalan ojeg aya hiji tukang ojeg anu tos standby. Nah kie cenah cariosana teh.

Si Ujang Karbit Naek Ojeg

Ujang : "Mang ojeg kapasar deuh."
Tk. Ojeg : "Mangga Jang"
Ujang : "Tapi Rp.1000 nya?"
Tk. Ojeg : "Ah teu bisa atuh jang, biasana oge Rp.5000!”

Ujang : “Ah, boga duitna ngan Rp.1000 mang ah!”
Tk. Ojeg : “Hayu, atuh Sok mangga geura naek, karunya we kuring mah lah!” (Bari make helem)
Ujang : "Tah kitu atuh mang, kudu bageur jadi jalma mah." (Bari naek ditukang)

Grenggg...! Tukang ojeg ngahurungkeun motorna, teu lila langsung tancap gas! Nah sapertos arek nepi ka pasar. Barang tukang ojeg arek eureun, teu lila JELeDagGGG...!!! Tukang Ojeg nabrak tangkal.)

Ujang : “Aduh..!!! Sing bener atuh mang, maenya ditabrakeun kitu?”
Tk. Ojeg : “Hampura jang, mayar ngan Rp.1000 mah teu di ereman!”
Ujang : "NyirRR...!" 

Ma Odah Tukang Update Status Facebook

Si maman anakna ma odah, ngabecir lumpat, da lantaran bade ngabejakeun ka emana, ku sabab bapana maot.


Maman : "Ma.. Ma.. Ma.. Odah!!!" (bari lulumpatan)
Ma odah : "Aya naon man???"
Maman : "Bapa ma.. Bapa!!!" (Bari mewek)
Ma odah : "Kunaon bapak maneh?!!"

Maman : "Bapa maot ma..!"
Ma odah : "Hah.. Maot? Nu bener siah ngomong teh?!"
Maman : "Bener ma, serius maman mah!!!"


Ma odah : "Cik kadieu, ema gera nginjem hape sakedeng!!!"
Maman : "Jang naon ma? Rek ngabejaan dulur-dulur lain?" (Sabari neangan hp ka kamar, ku sabab lantaran poho)

Ma odah : "Lain.."
Maman : "Terus jang naon atuh?"
Ma odah : "Ek muka fecebook hela, rek ngaganti status, dari menikah menjadi lajang." 

Ma Odah Tukang Pesbukan Vs Ujang Karbit Naek Ojeg!
Ma Odah Tukang Pesbukan Vs Ujang Karbit Naek Ojeg! - written by Kustian , published at 9:49:00 PM, categorized as Carita cangehgar . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com