Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

"TALES ATEUL" Obrolan Ngakak, Nyieun Mules!

by Kustian , at September 16, 2016 , have 0 komentar

TALEUS ATEUL


Kabayan :”Iteung, ari maneh geus apal cara ngadahar taleus, supaya ngarah teu ateul?”
Iteung :”Gampang, Kang. Beuti taleusna di pesek heula, tuluy dikumbah geutahna sing beresih, terus seupan. Moal ateul geura”

Kabayan :’Hese kitu mah iteung, lila teuing! Nu babarimah yeh, memeh didahar, garoan heula tah si taleusna.” 

TEU PUASA

"Dina hiji carita dibulan puasa kamari, si udin ker teu puasa, nah si rina oge teu puasa, lantaran keur meunang haid atawa (M)."

Udin : "Rin, maneh ges sabaraha poe teu puasa?"
Rina : "Aya kana sa-mingguan mah din."
udin : "Ah, maenya?"
Rina : "Muhun, keur menang (M) din, naha kitu?

udin : "Heuh.. Urang oge ges 2 minggu ey teu puasa."
Rina : "Kunaon din?"
udin : "Sarua kos maneh, menang (M) ey!"
Rina : "Ah, maenya lalaki menang (M). Maneh mah, sok aya-aya wae din!"

udin : "Yeeee teu percaya. (M) nu urang mah beda arti."
Rina : "Naon tah din?" 
udin : "MALESSS." 

NINI UTI


Ku sabab hanyang awet ngora, teu disangka Nini Uti meser jajamu awet muda saratus bungkus. Ku lantaran hayang gancang karasa hasilna, jajamu nu saratus bungkus eta teh, di inum sakalian.
Nah, da etamah Nini Uti teh langsung ngadadak jadi orok. Sabab ngora teuing, da nginum jajamu awet mudana teu make aturan. Ayena Nini Uti keur ceurik sabari dibedong ku Akina."TALES ATEUL" Obrolan Ngakak, Nyieun Mules!
"TALES ATEUL" Obrolan Ngakak, Nyieun Mules! - written by Kustian , published at September 16, 2016, categorized as Carita cangehgar . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com