Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Si Udin Praktek Biologi, Carita Cangehgar Ngakak!

by Kustian , at September 16, 2016 , have 0 komentar

UDIN PRAKTEK BIOLOGI


Guru : "Din, coba buntungan hiji suku bangkong tukangna, nu aya dina meja."
Udin : "Muhun bu.."
Guru : "Ayena, tepak meja sing tarik, bisa keneh ngagajleung teu?"
Udin : "Bisa bu" 

Guru : "Ayena buntungan, hiji deui suku tukangna din."
Udin : "Muhun bu.."
Guru : "Coba tepak deui bangku sing tarik, bisa keneh ngegajleung teu?"
Udin : "Ayenamah teu bisa bu!"

Guru : "Jadi, kesimpulanna naon din?" 
Udin : "Jadi, kesimpulanna teh, mun bangkong dibuntungan suku tukangna dua nana jadi torek, teu bisa ngadenge udin nepak bangku bu."
Guru : "  "

NILAINA LEUTIK


Guru : "Dul kahareup, cing coba nyanyikeun lagu, nu kamari di ajarkeun ku bapa." 
Adul : (Maju kahareup, bari nyanyikeun lagu, ku sora leutikna, da teu apal tea ning) "Cicak, cicak, di dinding.." 


Guru : "Gedean!" 
Adul : "Toke toke di dinding.."
Guru : "Gedean..!!!"
Adul : "Buaya buaya didinding.."
Guru : (Buukna mulai rancung) "Lain hewanna anu digedean, tapi sora maneh dul!!!" 

Adul : "Adul adzan weh nya pa, meh gede sorana."
Guru : "Sok, kumaha maneh welah."
Adul : "Allahu akbar.. 2x"
Guru : "Nah eta gening bisa kenceng." (Lieureun)

Adul : "Pan, allah mah maha besar. Teu aya anu lewih ageung ti allah."
Guru: "Enya bener, allah maha besar. Tapi nilai maneh leutik."
Adul : "Ageungan atuh pa."

Guru : "TEU BISA, NILAI MANEH LEUTIK!!" (Bari ngajorowok)
Adul : "Sanes sora bapa nu di ageungan, tapi nilai abdina."
Guru : "SaduuuuuuL!.." (kapaehan)

ELEHNA KU CATUR


Udin : "Bu ari raja teh nu kumaha sih?"
Guru : "Eta teh pamingpin dina hiji karajaan din."
udin : "Ari patih?"
guru : "Patih mah, nu ngabantuan raja sabari ngajagaan raja."

udin : "Naha patih teh, gening eleh ku tukang ronda bu?"
guru : "Naha beut kitu din?"
udin : "Eta ning, sok di adu-adukeun ku nu ngaronda pas maen catur."
guru : "Kumaha maneh welah..!!"Si Udin Praktek Biologi, Carita Cangehgar Ngakak!
Si Udin Praktek Biologi, Carita Cangehgar Ngakak! - written by Kustian , published at September 16, 2016, categorized as Bobodoran sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com