Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Update, Kumpulan Kata Mutiara Sunda Nasehat!

by Kustian , at 8:27:00 PM , have 0 komentar

Putrasunda.com - Adakalanya kita memerlukan kata-kata bijak atau kata mutiara untuk menyemangati diri kita sendiri agar lebih baik. Yakni, dengan kata mutiara nasehat ini misalnya. Nah, Kata-kata mutiara nasehat dibawah ini akan disajikan dalam bentuk bahasa sunda.

Kata Mutiara Sunda Nasehat

Update, Kumpulan Kata Mutiara Sunda Nasehat!

Dibawah ini merupakan beberapa kumpulan dari kata mutiara sunda nasehat untuk memotivasi kita bertujuan agar kita dapat lebih bijak menyikapi suatu hal dalam hidup. Baiklah ini dia kata-katanya.

Kata Kata Mutiara Bahasa Sunda Nasehat


(Page 1 Of 3)


Rencang anu sajati sapertos dua panangan, panangan anu hijina anu saling ngabersihkeun panangan lainna.
Urang bakalan dipikaresep kubatur, ti naon anu pernah ku urang lakukeun kamaranehna.
Urang kedah jadi jalmi anu pemaaf, lain kedah jadi jalmi anu osok di maafkeun ku batur.
Lamun urang terus-terusan ngarasa sieun gagal, eta hartina urang ngabatesan pangabisa diri urang sorangan.
Harta pasti seep, lamun sering dipake. Nanging sawangsulna, elmu bakalan ngalobaan lamun sering ku urang dipake.
Beuki kuat anjeun midamel tina hiji hal. mangka, beuki hese oge anjeun kana nyerah.
Sawios imajinasi urang terus maju, nanging ulah nyampe ahlak urang ka usik mundur dugi ka lemah.
Ulah milarian rencangan anu midamel urang nyaman. Nanging, pilarian rencangan anu nyieun urang terus berkembang.
Geura buru neangan kahadean! Nanging, ulah buru-buru ningali hasilna. Pigawekeun hela pagawean eta pikeun konsisten, hasilna pasti bakalan nuturkeun engkena.
Lamun urang henteu tiasa kanggo nga-gembirakeun batur. Ulah lantas nambahan deui rasa sesahna.
Sabot urang HENTEU YAKIN pikeun ngawujudkeun IMPIAN urang, saestuna urang atos GAGAL sateuacan mulai.
Sarebu cariosan sarta kanyaho moal aya hartina, lamun teu aya hiji tindakan anu nyata.
Ngan saukur ngabogaan IMPIAN doang mah moal bakalan cekap. Nanging, urang oge kedah ngabogaan KOMITMEN kanggo TEKAD pikeun ngawujudkeun nana.
Naon wae KAJADIAN dina hirup ieu, urang kudu ikhlas. Hapus cipanon nu aya dina pipi, pasihan SEURI anu tulus.
Loba teuing ngarasa cemas, ngan miceun waktu urang hungkul. Justru eta teh anu nga-beungbeuratan pikiran urang sarta nyandak kabagjaan.
Ulah nungguan waktu anu pas pikeun ngalakukeun sasuatu hal anu sae. Ulah teras naroskeun naon wae anu bakalan kajadian. Wanikeun diri urang mulai ti ayena!
Anjeunna anu tulus reseup ka urang moal bakalan mapah dihareup, atawa katinggaleun ditukang. Nanging, manehna bakalan mapah disisieun urang.
Sakapeung, masalah nyaeta hiji-hijina cara supaya urang terang saha wae baturan anu cios paduli ka urang. Sarta saha wae jalmi anu pura-pura jadi rerencangan urang.
Ulah nyerah pikeun hiji hal anu ku urang hoyong pisan. Saleresna, bakalan sesah lamun akhirna urang nyerah mimitina.
Masalah nyaeta ujian, janten teu aya alesan pikeun nyalahkeun batur. Atur diri urang sorangan, sarta jadi pribadi anu lewih dewasa.
Kadang-kadang, anu ceuk urang henteu alus nyaeta anu paling alus ti pangeran. Gunakeun kabijakan hate urang kanggo naggapan-nana.
Lamun urang tiasa diajar tina masalah atawa cobaan, urang tiasa robah jadi jalma anu lewih hade, tegar, sarta lewih tiasa diajar sabar.
Sabot hate keur gundah, sarta dipinuhan ku hawa kaputus-asaan. Inget! yen ngan ka pangeran hungkul urang tisa ngaduna.

Itulah beberapa kata mutiara sunda nasehat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Untuk selengkapnya, silahkan lihat di halaman selanjutnya.


1 of 3 

Update, Kumpulan Kata Mutiara Sunda Nasehat!
Update, Kumpulan Kata Mutiara Sunda Nasehat! - written by Kustian , published at 8:27:00 PM, categorized as Kata bijak sunda , Kata mutiara sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com