Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

[FRESH] Contoh Paguneman Bahasa Sunda Singkat 5 Orang

by Kustian , at 5:11:00 PM , have 0 komentar

Paguneman nyaeta - Pelajaran bahasa sunda paguneman merupakan sebuah materi pelajaran percakapan yang menggunakan bahasa sunda. Di blog putrasunda.com kamu dapat melihat beberapa contoh paguneman yang kedepannya akan saya update terus.

Mengapa paguneman?

Mengapa ada pelajaran paguneman menggunakan bahasa sunda ini disekolah? Sebab, tujuanya adalah dengan paguneman atau percakapan, kita dapat lebih mudah memahami serta melancarkan percakapan atau perkataan dengan menggunakan bahasa sunda.

Nah, baiklah pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah contoh paguneman bahasa sunda singkat untuk 5 orang. Silahkan, langsung saja disimak contoh pagunemannya dibawah ini.

Contoh paguneman bahasa sunda singkat 5 orang

(Judul paguneman : MIÉLING PROKLAMASI)

[FRESH] Contoh Paguneman Bahasa Sunda Singkat 5 Orang!

Tokohnya antara lain adalah :
1. Hilman
2. Popi
3. Déwi
4. Agus
5. Avip

Dina hiji tempat aya hilman, popi, dewi, avip, sareng agus, keur ngararumpul ngararobrolkeun acara pikeun agustusan taun hareup.


Hilman : "Agustusan taun 2017 ayeuna mah sigana bakal ramé geura Pop."
Popi : "Naha ku naon kitu?"
Hilman : "Enya, apan umur kamerdékaan nagara urang téh panceg 73 taun."
Déwi : "Aéh, enya. Di tempat urang rék aya raraméan naon waé, nya?"

Agus : "Alusna mah diayakeun pertandingan maén bal, sing ramé pisan."
Hilman : "Ngan kana maén bal waé manéh mah."
Agus : "Ih, da enya, mun aya maén bal mah resep. Naon resepna pésta Agustusan ukur tarik tambang, balap karung, balap séndok, jeung maén rebutan mah?"

Avip : "Yeuh, ari miéling proklamasi téh udaganana lain ukur resep jeung ramé. Anu penting mah urang kudu sukuran. Kapan merdéka téh meunang hésé capé, tur kudu ditebus ku pangorbanan anu kacida gedéna."
Agus : "Alah, kawas enya manéh nyaho jeung milu ngalaman."

Avip : "Heueuh, sayah gé ceuk béja, cenah kitu nebus kamerdékaan téh. Urang mah ayeuna ngan kari senangna. Barang gubrag ka dunya téh nagara geus aman. Teu ngamalan ririweuhan, teu kungsi hirup balangsak."

Popi : "Ih, mani kawas kolot Avip mah ari nyarita téh."
Déwi : "Kapan bakal jadi kolot engké gé, lain?"
Avip : "Enya lah..."
Agus : "Pokokna mah pésta Agustusan téh kudu ramé, nya éta ku ngayakeun pertandingan maén bal."

Hilman : "Ih, manéh mah geus kana maén bal deui atuh!"
Agus : "Ari enggus, lamun uing resep, rék naon? Manéh mah kitu ari ka nu resep maén bal téh sok sirik."
Popi : "Enggeus, Hilman, tong dilayadan si Agus mah, tara daék éléh omong!"

Nah, demikianlah contoh paguneman bahasa sunda singkatnya yang dapat dimainkan atau dilakukan oleh 5 orang. Semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk tugasmu disekolah nantinya. Terimakasih atas waktunya. Wassalam

[FRESH] Contoh Paguneman Bahasa Sunda Singkat 5 Orang
[FRESH] Contoh Paguneman Bahasa Sunda Singkat 5 Orang - written by Kustian , published at 5:11:00 PM, categorized as Paguneman sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com