Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Contoh Wawaran Singkat Bahasa Sunda Pilihan!

by Kustian , at 12:53:00 PM , have 0 komentar

Kalimat wawaran adalah kalimat yang isinya memberitahukan atau memberikan informasi kepada orang lain dengan berbagai situasi tertentu. Misalnya memberikan informasi kepada warga, seruan kepada murid, dan sebagainya. Intinya isinya memberitahukan yang lain.

Contoh Wawaran Singkat Bahasa SundaNext, dalam artikel ini saya akan share 2 buah contoh wawaran bahasa sunda tersebut, diantaranya wawaran singkat bahasa sunda tentang kebersihan, gotong royong, dan contoh wawaran basa sunda di sakola.

Mudah-mudahan dapat membantu untuk tugasmu disekolah. Langsung saja, berikut contoh dari wawaran bahasa sunda tersebut.

Contoh Wawaran Singkat Tentang Kebersihan, Gotong Royong, Dan Contoh Wawaran Di sakola Bahasa SundaA. Contoh Wawaran Bahasa Sunda Tentang Kebersihan (Gotong Royong)


Dibawah ini merupakan contoh wawaran bahasa sunda tentang kebersihan atau tentang gotong royong.

Contoh wawaran:

Parawargi warga RT 03!
Sakumaha nu kauninga, dina danget ieu warga di lingkungan urang parantos aya tiluan anu katerap panyakit “demam berdarah”.

Kantenan bae urang kedah enggal-engal nyegah ieu panyakit sateuacan nyebar ka mana-mana. Upami diantep tangtos bakal beuki seueur warga anu janten korban.

Jalaran kitu, enjing dinten Minggu tabuh dalapan, sakumna warga di lingkungan RT 03 kedah ngiring kagiatan gotong royong beberesih.

Urang bade meresihan solokan sareng tempat-tempat anu biasa dipake tempat nyayang reungit. Sakantenan eta tempat-tempat reungit teh ku urang bade disemprot nganggo DDT supados reungitna musna sama sekali.

Sakumna warga mugi nyandak parabot ti bumina masing-masing, kayaning: pacul, arit, sapu, sareng nu sanesna. Sakitu wawaran ti sim kuring salaku RT 03. hatur nuhun kana perhatosan ti warga sadayana.

B. Contoh Wawaran Basa Sunda Di Sakola


Nah, sedangkan untuk contoh wawaran dibawah ini, merupakan contoh wawaran basa sunda yang situasinya berada di sekolah atau wawaran basa sunda disakola.

Contoh wawaran disakola:

Assalamu’alaikun Wr. Wb.
Hatur uninga ka sadayana, sarengsena ulangan umum, di sakola urang rek diayakeun kagiatan Porseni. Ieu kagiatan teh bade lumangsung salami genep dinten, ti kaping 21 tepi ka 26 Nopember.

Unggal kelas kedah ngintunkeun wawakilna boh pikeun pertandingan olah raga boh pikeun pasanggiri kasenia. Cabang olah raga anu rek dilombakeun nyaeta, maen bal, voli, jeung tenis meja.

Ari kasenian anu rek dilombakeun nyaeta maca puisi, vokal grup, sareng drama. Jalaran kitu, salaku KM sim kuring meredih ka sadayana, urang kedah ngarojong ieu kagiatan sarta ti ayeuna kedah nangtoskeun saha-sahana anu bakal janten wawakil kelas.

Mugi-mugi kelas urang tiasa janten juara umum. Saurna, para pinunjul engke bakal dipaparin panghargaan ku Bapa Kapala Sakola. Sakitu wawaran ti sim kuring. Hatur nuhun kana perhatosa ti sadayana. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nah demikianlah contoh wawaran bahasa sunda yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kamu terutama untuk membantu tugas pelajaran disekolah, dan terimakasih atas waktunya, wassalam.

Baca juga:
Ponsel Android Mu Jadi Lemot? Ini Dia 10 Tips Jitunya!
Inilah 2 Penyebab Utama Ponsel Android Mu Menjadi Lemot!

Contoh Wawaran Singkat Bahasa Sunda Pilihan!
Contoh Wawaran Singkat Bahasa Sunda Pilihan! - written by Kustian , published at 12:53:00 PM, categorized as Wawaran sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com