Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Lucu - Kudu Boga Kumis Mun Arek Asup Ka Bioskop!

by Kustian , at 9:19:00 PM , have 0 komentar

Dina hiji bioskop nu aya di bogor, saha wae mun dek asup ka jero bioskop eta, aya syaratna! Nyaeta kudu boga kumis!! Diceritakeun, aya hiji pamuda nu ngarana si ujang (nu teu bogaeun kumis), hayangeun asup ka jero bioskop eta, manehna teras milu ngantri da lantaran hayang pisan ngasaan asup ka jero bioskop.


Dina antrian ka hiji, aya saurang bapa-bapa anu boga kumis ngajepat badag, samemeh asup ka bioskop eta, tangtu wae manehna di tanya ku penjaga karcis, nu kabeneran matana lolong atawa buta.

Tukang Karcis : (Bari ngarampa-rampa kumis bapa-bapa nu rek asup) "Ya, bapa.. silahkan masuk... Pa!"

Teu kungsi lila, torojol aya deui nomor antrian nu ka dua. Tukang Karcis : (Bari nyagap kumis) "kamu boleh masuk" Cenah ceuk tukang karcis, da karasaeun aya kumisan (maklum lolong).

Antrian ka tilu nyaeta aya si ujang, manehna bingung sabab teu boga kumis. Tapi, si ujang boga akal, manehna ujug-ujug morosotkeun calanana bari jungkir balik, teras leumpang make leungeun-na bari sukuna di luhur, si ujang langsung nyampeurkeun ka Tukang Karcis anu buta.

Gap..! Tukang Karcis nyanggap bulu palangkakan si ujang, bari ngomong: "Ya kamu, silahkan masuk...!"

(Si ujang atoh pisan, da lantaran bisa asup ka jero bioskop eta)

Tapi, teu kungsi lila.. Si ujang di jewang ku tukang karcis, bari nyentak ka si ujang "Eiiiiitt eiiiiiiiit... tunggu dulu... SEBELUM MASUK BUANG DULU ITU ROKOK...! " 

Lucu - Kudu Boga Kumis Mun Arek Asup Ka Bioskop!
Lucu - Kudu Boga Kumis Mun Arek Asup Ka Bioskop! - written by Kustian , published at 9:19:00 PM, categorized as Bobodoran sunda , Carpon lucu . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com