Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Pidato, Biantara Singkat Bahasa Sunda Tentang Kebersihan!

by Kustian , at 1:39:00 PM , have 0 komentar

Contoh biantara atau pidato singkat/pendek bahasa sunda tentang tema kesehatan khususnya tentang kebersihan dibawah ini, untuk diperagakan seorang murid didepan kelas tentang pentingnya menjaga kesehatan.

Naskah Teks Pidato, Biantara Singkat Bahasa Sunda tentang kebersihan!

Fungsi dari pidato atau biantara dengan menggunakan bahasa sunda ini sendiri, tentu saja bertujuan agar siswa-siswi disekolah dapat lebih berani dan percaya diri untuk berbicara didepan publik, serta untuk melancarkan penggunaan bahasa sunda dan mendapat pengetahuan tentang pidato yang dibawakannya.

Biantara, Naskah Teks Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan


Nah langsung saja berikut dibawah ini adalah sebuah contoh pidato biantara yang cukup singkat atau pendek dengan menggunakan bahasa sunda tentang kesehatan khususnya tentang kebersihan.

" Assalamualaikum Wr. Wb.. Wilujeng Enjing Sadayana.
Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas IV nu dipikacinta."


Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat.

Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit.

Ku margi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, eta conto hirup anu sehat. Conto sanesna, nyaeta miceun runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin kudu nutupan baham.

Saupami sadidinten urang ngajaga kaberesihan awak urang bakal beresih atanapi suci tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih-sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mikacinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih.

Hadirin sadaya. Cekap sakitu nu kapihatur, pamungkas ti abdi, bilih aya basa anu kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenanah larapna, mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum wr.wb..

Nah, demikianlah contoh teks naskah pidato biantara bahasa sunda singkat tentang kebersihan khususnya tentang kebersihan yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.

Pidato, Biantara Singkat Bahasa Sunda Tentang Kebersihan!
Pidato, Biantara Singkat Bahasa Sunda Tentang Kebersihan! - written by Kustian , published at 1:39:00 PM, categorized as Biantara pidato sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com