Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Nakah Pidato, Biantara Bahasa Sunda Tentang Narkoba!

by Kustian , at November 15, 2016 , have 0 komentar

Setelah sebelumnya sudah diberikan tentang contoh artikel bahasa sunda yang berjudul kumpulan artikel bahasa sunda tentang narkoba sebagai contoh bahan referensi untuk tugasmu disekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya share contoh biantara atau pidato bahasa sunda kesehatan khusunya tentang bahaya narkoba.

Memang, terkadang kita merasa kebingungan saat akan membawakan sebuah biantara atau pidato dengan menggunakan basa sunda ini, contohnya tentang narkoba ini, apalagi jika kita tidak memahami tentang topik apa yang akan kita bahas nantinya.

Namun jangan khawatir, dibawah ini sudah saya siapkan contoh yang merupakan sebuah naskah teks biantara atau pidato singkat tentang narkoba yang dibawakan dengan menggunakan bahasa sunda.

Contoh Naskah Teks Pidato, Biantara Bahasa Sunda Tentang Narkoba!

Namun sebelumnya, apa itu narkoba? Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Banyak sekali contoh dari narkoba ini, misalnya morphine, heroin, cocaine, ektasi, kokain, ganja atau marijuana, shabu, dan masih banyak lagi jenisnya.

Obat-obatan yang disebutkan diatas, tidak boleh dikonsumsi, apalagi secara sembarangan, karena narkoba dapat membahayakan fisik serta mental kamu.

Narkoba beresiko merusak jantung, dan sifatnya membuat ketagihan untuk menggunakannya, perlahan dia akan merusak sistem saraf pusat pada otak. Namun tidak berhenti di situ, selain membahayakan fisik dan otak, narkoba juga bisa mengganggu saat kita bersosialiasi.

Naskah Teks Biantara Pidato Pahasa Sunda Tentang Narkoba


Nah, langsung saja dibawah ini merupakan salah satu contoh sebuah naskah teks biantara atau pidato tentang narkoba yang dibawakan dengan menggunakan bahasa sunda, berikut kutipannya :

Biantara Pidato Pahasa Sunda Tentang Narkoba

Assalamualaikum Wr. Wb
Wilujeng Siang ka Sadayana..

Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan anu ku sim kuring dipikanyaah.


Ti payun hayu urang kedalkeun puji sinareng sukur ka Allah SWT anu salawasna nyalindungan urang sadayana, solawat sareng salam kanggo Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah urang tiasa tepung lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur sehat.

Hadirin anu dipihormat ku sim kuring. Dina ieu kasempetan, sim kuring bade medar ngeunaan Narkoba atawa NAPZA.

Narkoba teh singgetan tina " narkotika jeung obat-obatan anu dilarang atawa anu ngabahayakeun. Salian "narkoba", istilah sejen anu diwanohkeun ku Pamarentah Indonesia hususna ku  dalam Kementerian Kesehatan RI nyaeta NAPZA nyaeta singgetan tina Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif.

Eta dua istilah, boh narkoba boh napza teh ditujukeun ka kelompok senyawa anu umumna ngabogaan resiko kacanduan pikeun nu makena. Ceuk pakar kesehatan, narkoba teh sabenarna mah senyawa-senyawa psikotropika anu biasa dipake pikeun ngabius pasen anu rek dioperasi atawa dipake pikeun ngubaran panyakit nu tangtu.

Narkoba jadi haram teh lamun geus dipake di luar maksud pikeun ngabius atawa ngubaran sarta lamun dosis makena geus liwat ti anu ditangtukeun. Narkotika teh jenis zat anu matak kacanduan pikeun pamakena. Narkotika kabagi jadi tilu golongan nyaeta:

Narkotika golongan I

Narkotika golongan I, nyaeta narkotika anu pangbahayana. Daya adiktifna atawa matak nyanduna pangkuatna. Golongan ieu sakuduna mah ukur dipake pikeun panalungtikan di laboratorium pikeun elmu pangaweruh. Conto jenis narkoba golongan kahiji di antarana nyaeta: ganja, heroin, kokain, morfin, jeung opium.

Narkotika golongan II

Narkotika golongan II teh, jenis narkotika daya adiktif kawilang kuat, kuduna ukur dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan kadua nyaeta: petidin, benzetidin, jeung betametadol.

Narkotika golongan III

Narkotika golongan III teh, narkotika anu daya adiktif panghampangna, tapi sarua bae ukur bisa dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan tilu: kodein jeung turunana.

Psikotropika

Nah, sedengkeun psikotropika teh nyaeta zat atawa obat salian anu lain narkotika, boh nu alamiah boh sintesis atawa jieunan, anu boga pangaruh psikoaktif ngaliwatan pangaruh selektif kana susunan saraf pusat anu ngalantarankeun parobahan has kana aktivitas normal jeung paripolah nu makena.

Aya opat golongan obat psikotropika :

  • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif pangkuatna, contona: MDMA, LSD, STP, jeung ekstasi.
  • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif kuat, contona: Amfetamin, metamfetamin, jeung metakualon.
  • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif sedeng, contona: Lumibal, buprenorsina, jeung fleenitrazepam.
  • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif hampang, contona: Nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) jeung diazepam.

Zat Adiktif Liana

Zat adiktif liana nyaeta zat – zat salian ti narkotika jeung psikotropika anu bisa ngalantarankeun pamakena hese eureun, gumantung pisan kana eta zat, diantarana:

  1. Roko
  2. Kelompok alkohol jeung inuman sejen nu matak mabok sarta matak deudeuieun.
  3. Thiner jeung zat liana kawas lem kayu, pamupus cair jeung aseton, cet, bengsin anu diseuseup matak mabok.

Kacindekanana, sakabeh anu disebut Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif teh sabenerna mah zat anu ukur mangpaat lamun dipake pikeun ngubaran nu gering kawas pasen kangker atawa nu rek dioperasi sarta mangpaat pikeun panalungtikan di laboratorium.

Lamun dipake atawa diasupkeun kana awak ku cara anu teu luyu jeung dosisna atawa aturanana tangtu matak cilaka. Mung sakitu nu kapihatur, bilih aya basa anu kirang merenanah mugi hadirin kersa ngahapunten. Wassalamualaikum wr.wb..

Nah, demikianlah contoh naskah teks biantara bahasa sunda atau pidato bahasa sunda tentang narkoba yang dibawakan dengan menggunakan bahasa sunda, semoga bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.Nakah Pidato, Biantara Bahasa Sunda Tentang Narkoba!
Nakah Pidato, Biantara Bahasa Sunda Tentang Narkoba! - written by Kustian , published at November 15, 2016, categorized as Biantara pidato sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com