Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Biografi Oto Iskandar, Tokoh Pahlawan Sunda Terkenal Jawa Barat!

by Kustian , at 2:43:00 PM , have 0 komentar

Kembali lagi sebuah contoh dari biografi bahasa sunda, yang merupakan salah satu contoh biodata atau biografi pahlawan jawa barat dalam bahasa sunda, tentang oto iskandar dinata, yang merupakan salah satu tokoh sunda terkenal yang berasal dari jawa barat.

Biografi Tokoh Sunda Terkenal, Pahlawan Dari Jawa Barat


OTO ISKANDAR DI NATA


OTO ISKANDAR DI NATA mangrupakeun salasaurang pajoang indonesia anu teuneung ludeung nyanghareupan pamarentah Walanda. Pa OTO ISKANDAR lahir dina tanggal 31 Maret 1897, di Bojongsoang, Bandung, jawa barat.

Anjeunna meunang jujuluk ‘Si Jalak Harupat” sabab kateuneungna dina ngabela bebeneran. Anjeunna geus bajoang dina pergerakan nasional ngaliwatan lembaga resmi pamarentahan Walanda nu disebut Volksraad.

Dina salasahiji pidatona dina sidang Volksraad, Pa oto tatag pisan nyarita "yen nagara Indonesia kudu merdeka, kudu leupas tina genggeman penjajah". Upama ayeuna urang sok ngagorowokkeun pekik “Merdeka!”, eta teh asalna ti Pa oto iskandar, basa pidato dina sidang.

Dina jaman penjajahan Jepang Pa Oto iskandar terus bajoang, di antarana milu ngadegkeun Barisan Pembela Tanah air, anu ilahar sok disebut PETA.

Contoh Biografi oto iskandar, tokoh pahlawan sunda terkenal jawa barat!

Diadegkeunana PETA teh taya lian pikeun ngagedurkeun sumanget ka para pajuang sangkan terus bajoang ngahontal kamerdekaan. Sabada nagara urang merdeka Pa Oto milu nyusun Undang-Undang Dasar 1945.

Sanggeus pamarentahan Soekarno-Hatta nyusun kabinet anu munggaran, Pa Oto diangkat jadi Menteri Negara. Hanjakal dina taun 1945 katompernakeun, basa nagara urang keur harengheng, Pa oto aya nu nyulik. Layonna kapanggih geus ngambang di basisir Mauk Tangerang.

Demikianlah contoh singkat mengenai contoh biografi pahlawan sunda terkenal dari jawa barat bahasa sunda tentang oto iskandar dinata, yang merupakan salah satu tokoh sunda terkenal yang berasal dari jawa barat.

Biografi Oto Iskandar, Tokoh Pahlawan Sunda Terkenal Jawa Barat!
Biografi Oto Iskandar, Tokoh Pahlawan Sunda Terkenal Jawa Barat! - written by Kustian , published at 2:43:00 PM, categorized as Biodata biografi sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com