Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

[New] Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Kemerdekaan 17 Agustus!

by Kustian , at 7:51:00 PM , have 0 komentar

Jangan bingung jika mendapat sebuah tugas sekolah untuk membuat atau membawakan sebuah pidato atau biantara singkat tentang hari kemerdekaan indonesia 17 agustus 1945, disekolah. Karna dibawah ini ada contoh biantara singkat dan juga pendek bahasa sunda tentang hari kemerdekaan tersebut.

contoh Naskah Biantara (Pidato) Bahasa Sunda Singkat tentang hari kemerdekaan 17 agustus 1945

Nantinya, selain contoh biantara singkat tentang hari kemerdekaan dibawah ini, ada juga contoh lain tentang biantara atau pidato yang berhubungan dengan hari kemerdekaan, yang dapat kamu baca pada artikel sebelumnya di tautan berikut ini.


Didalam membawakan biantara atau pidato, tentu saja hal-hal yang harus kita perhatikan adalah persiapan, serta menentukan tujuan dan topik, sehingga kita dapat menguasai materi yang akan dibawakan, dan jangan lupa siapkan juga fisik dan mental (rasa percaya diri) kamu dengan baik.

Karna, kunci sukses dalam membawakan sebuah biantara atau pidato tentu saja rasa percaya diri yang tinggi yang ada pada diri kita. Karna sebagus apapun naskah biantaranya, jika kita tidak merasa percaya diri dalam membawakannya maka akan kurang maksimal nantinya.

Contoh Naskah Pidato Biantara Bahasa Sunda Tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pendek Dan Singkat!Biantara Bahasa Sunda "Mieling Kamerdekaan"

Bismilaahirrohmanir rohim,
Assalaamualaikum wr. wb..

Sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah SWT. Anu atos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kumpul ditempat ieu. Henteu hilap, shalawat sarta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad SAW, kulawargana, sahabtna, sareng umatna nepi ka akhir zaman.

Langkung  ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia anu ka 73 ieu.

Bapa Kapala Sakola, miwah Bapa sareng Ibu Guru, Kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya anu ku simkuring dipikadeudeuh, Dinten ieu, dina raraga paturay tineung Alhamdulillah, urang tiasa patepang dina rarangka meling patepang taun kamerdekaan nagara urang anu ka (...).

Peryogi ka uninga, seueur pisan pengorbanan anu tos di pasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamerdekaan nagara indonesia. Ku kituna urang, salaku generasi muda penerus bangsa tos sakeudahna neruskeun perjuangan para pahlawan urang, ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa indonesia anu lewih hade ajang kahareupna.

Sajabina ti eta, seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka mengisi kemerdekaan ieu. Sapertos, ngajauhan diri tina pangaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tauran, sarta seeur anu sanesna. Intina, urang sami-sami hayu babarengan ngeusian kamerdekaan iyeu ku hal-hal anu positif sarta mangfaat pikeun diri urang.

Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, Hapunten anu kasuhun, saupami dina biantara ieu aya pisanggem anu kirang merena

Nah demikianlah Naskah biantara atau pidato bahasa sunda singkat tentang hari kemerdekaan 17 agustus 1945 atau Biantara Bahasa Sunda "Mieling kamerdekaan". Semoga dapat bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.

[New] Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Kemerdekaan 17 Agustus!
[New] Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Kemerdekaan 17 Agustus! - written by Kustian , published at 7:51:00 PM, categorized as Biantara pidato sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com